Monkey

Leningrad Plant named after Lomonosov


MonkeyMonkeyMonkeyMonkey
Обезьяна
11
07 Dec 2023
sales

CountryUSSR 1961 - 1985

By the manufacturerLeningrad Plant named after Lomonosov

TypeFigurines

Lot location Sverdlovsk Oblast. ( 66 )

Check the delivery methods with the seller when making a purchase

Please check the payment methods with the seller when making a purchase


to share

Leningrad Plant named after Lomonosov Additional lots

Similar lots